V Warsztaty Naukowe PTW pt. „Nowe trendy w nauce o węglu" odbędą się 21 czerwca 2024 roku w Szczecinie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Organizowane przez Polskie Towarzystwo Węglowe warsztaty odbywają się po raz piąty. Do tej pory odbyły się cztery spotkania z tej serii: jedno w 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej, drugie w 2019 roku na Politechnice Poznańskiej, trzecie w 2022 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaś czwarte w sedzibie Zakładu Tokai Cobex Polska sp.z o.o. w  Nowym Sączu – globalnej firmie wytwarzającej wysokiej jakości produkty węglowe i grafitowe. Warsztaty adresowane są do młodych naukowców i doktorantów. Udział w warsztatach jest okazją do poszerzania wiedzy o najnowszych trendach w badaniach nad węglem. Formuła warsztatów ma zachęcać młodych uczestników do udziału w pogłębionych dyskusjach nad przedstawianymi zagadnieniami. Podczas Warsztatów planowanych jest 10 referatów młodych naukowców na zaproszenie, z wydłużonym czasem na dyskusję po wystąpieniu (15 minut na referat + 10 minutowa dyskusja).

 

• 

 

Opiekę merytoryczną nad V Warsztatami PTW sprawuje dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Konferencja w Toruniu